Serveis disponibles > Guardamobles
Guardamobles  
Mudanzas Reus disposa d'un local habilitat, únicament, per tenir cura dels seus mobles el temps que sigui necessari.

Aquests s'emboliquen per tal que no sofreixin cap mena d'erosió o degradació, sempre per operaris especialitzats. Així, quan una mudança necessita diversos dies per qualsevol motiu, Mudanzas Reus ofereix als seus clients aquesta possibilitat i els facilita una major flexibilitat en la mudança.