Serveis disponibles > Guardamobles
Guardamobles  
Mudanzas Reus S.A. disposa d'un local habilitat, únicament, per tenir cura dels seus mobles el temps que sigui necessari.

Aquests s'emboliquen per tal que no sofreixin cap mena d'erosió o degradació, sempre per operaris especialitzats. Així, quan una mudança necessita diversos dies per qualsevol motiu, Mudanzas Reus ofereix als seus clients aquesta possibilitat i els facilita una major flexibilitat en la mudança.