Serveis disponibles > Trasllat de pianos i caixes fortes
Trasllat de pianos i caixes fortes  

El pianoplan, tal i com el seu nom indica, és una màquina especialitzada a moure pianos, tot i que també pot moure altres objectes pesants, com per exemple caixes fortes i maquinària pesada, en general.