L'empresa > Avís legal
Avís legal  
CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DEL WEB DE MUDANZASREUS.com
Acceptació de les Condicions Generals
Les condicions generals que a continuació es ressenyen, regulen la utilització del web de MUDANZASREUS.com
La utilització del web de MUDANZASREUS.com li atribueix la condició d'usuari del web i comporta l'acceptació plena i sense reserves de cap mena, per part de l'usuari, de totes les Condicions Generals que estiguin publicades al temps d'accedir a l'usuari.
Per això es recomana a l'usuari que llegeixi atentament el contingut de les Condicions Generals cada vegada que es disposi a utilitzar la pàgina web.
Utilització de tecnologia Cookie
MUDANZASREUS.com utilitza galetes quan un usuari navega pel seu web. Aquestes galetes s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i els cognoms de l’usuari.
Les cookies de MUDANZASREUS.com no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors de servei.
MUDANZAS REUS, SA xifra les dades identificatives de l'usuari per a major seguretat. Per mitjà de les cookies, mudanzasreus.com pot reconèixer els usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hi hagin de tornar cada vegada que visiten el web de MUDANZASREUS.com
L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per poder ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal lació de cookies al seu disc dur.
Per utilitzar el web de mudanzasreus.com no cal que l'usuari permeti la instal lació de les cookies enviades per MUDANZASREUS.com però aquesta no-instal lació comportarà la necessitat que l'usuari s’hagi de registrar cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi registre previ.
No Llicència
L'empresa SAMARGU ASOCIADOS S.L. no concedeix cap llicència o autorització de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial o intel lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb su web de MUDANZASREUS.com els serveis o els continguts, excepte en aquells casos en què expressament es contractin o es determinin .
Denegació i retirada de l'accés al web i/o als serveis
SAMARGU ASOCIADOS S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les particulars que resultin d'aplicació.
Legislació aplicable
Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

INFORMACIÓ LEGAL A LA RECOLLIDA DE DADES
Segons el que estableix l'article cinc de la Llei Orgànica 15/1999, li comuniquem que les dades recollides en els presents formularis formaran part d'un fitxer de dades de l'empresa SAMARGU ASOCIADOS S.L. La finalitat de la informació recollida serà la gestió de les seves comandes, així com la realització de qualsevol activitat comercial per part de l'empresa.
Els camps del formulari marcats com obligatoris estan establerts per a realitzar una correcta contestació i seguiment de les seves comandes, així com tramitar la seva sol licitud com a client registrat. Si l'usuari registrat no emplena totes les dades obligatòries o les emplena de manera inexacta, no podrà utilitzar la nostra plataforma de comerç electrònic.
La sol licitud de registre com a client i l'assignació del seu password o contrasenya per a la nostra àrea de clients no implica l'assignació automàtica d'una clau d'accés, ja que serà sempre potestativa per part de l'empresa. L'empresa es reserva el dret de donar de baixa la seva clau sense previ avís, així com eliminar la seva sol licitud i registre del nostre fitxer en qualsevol moment.
Us recordem que les condicions d'ús de la seva clau d'accés com a client seran les següents:
• El nom d'usuari o adreça de correu electrònic i la contrasenya assignats a l'usuari registrat tenen caràcter personal i intransferible.
• L'usuari s'obliga a custodiar diligentment i a mantenir en secret el nom d'usuari i la contrasenya.
• Serà responsabilitat de l'usuari registrat prestar la diligència deguda per impedir l'accés i/o utilització dels serveis a la seva disposició per part de tercers que accedeixin o utilitzin en nom seu els codis o les claus identificatives.
• L'usuari registrat serà l'únic responsable de l'elecció, la pèrdua, la sostracció o la utilització no autoritzada de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que se'n puguin derivar.
• L'usuari registrat haurà de comunicar a l'empresa, a la major brevetat, la pèrdua, la sostracció o la utilització no autoritzada del nom d'usuari i la contrasenya que l’identifiquen. Aquesta comunicació es realitzarà per escrit a l'adreça del nostre domicili o bé per correu electrònic a la nostra adreça: mudances@mudanzasreus.com
• La comunicació anterior també serà exigible quan l'usuari tingui una simple sospita de tals fets, l'empresa procedirà en aquest cas a donar de baixa l'usuari registrat, sense perjudici que aquest pugui iniciar novament el procediment de registre.
• L'usuari registrat podrà en tot moment donar-se de baixa de forma immediata com a usuari de l'àrea de clients, sense que aquesta decisió pugui tenir caràcter retroactiu, comunicant-ho per escrit al nostre domicili social o per correu electrònic a l'adreça mudances@mudanzasreus.com, havent d'identificar-se com a usuari registrat amb la seva clau d'accés.
El registre de l'usuari en l'àrea de clients implicarà la seva acceptació expressa i sense reserves de totes les condicions establertes en l'Avís Legal de l'empresa SAMARGU ASOCIADOS S.L. com a prioritària del lloc web mudanzasreus.com
Els drets d'accés, rectificació, cancel lació i oposició a les dades personals contingudes en la nostra base de dades s'exerciran mitjançant notificació per escrit a l'atenció de:
SAMARGU ASOCIADOS S.L.
POL. FADRELL - C/ Montanejos, Nave 80
12005 - Castelló de la Plana
 
PROCEDIMENT DE REGISTRE DE CLIENT
El client a dalt registrat acepta, de manera expressa les condicions i els termes exposats a continuació:
• El client interessat sol licitarà a través del formulari web "REGISTRE" la seva petició d'assignació d'usuari i contrasenya, la petició no podrà ser enviada si l'interessat no llegeix i accepta les condicions d'ús de la mateixa.
• El nom d'usuari serà una adreça de correu electrònic vàlida i de titularitat exclusiva del client. L'adreça de correu electrònic aportada podrà ser utilitzada per l'empresa per a l'emissió de comunicacions comercials, si la sol licita de manera expressa. Si desitja rebre informació comercial i donar-se de baixa amb posterioritat, l'empresa ha establert un sistema fàcil per sol licitar la suspensió fins a nova sol licitud expressa per part seva.
• Les peticions rebudes per MUDANZASREUS.com seran valorades i contrastades pel personal de la nostra empresa. Les peticions acceptades seran contestades per l'empresa mitjançant la tramesa d'un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic subministrada juntament amb les condicions d'ús, la seva clau d'usuari i contrasenya, juntament amb totes les condicions de contractació. Podent l'empresa cancel lar la seva autorització i condicions en qualsevol moment, per qualsevol concepte i sense previ avís. Les modificacions de les condicions d'ús, accés i contractació del comerç electrònic seran reflectides en la nostra pàgina web, essent responsabilitat del client revisar-les i conèixer-les en cada moment.
• La seva petició rebuda significa l'acceptació expressa de les condicions establertes per l'empresa.
 
 
PROPIETAT INTEL LECTUAL
Tots els continguts de mudanzasreus.com són propietat intel lectual de l'empresa SAMARGU ASOCIADOS S.L. i estan protegits en funció de la legislació sobre Propietat Intel lectual nacional i internacional vigent. Queda absolutament prohibit l'ús del contingut de la nostra pàgina web sense l'autorització per escrit per part de la empresa. Queda prohibit establir aquesta pàgina com a marc d'altres, però sí que es podrà establir un enllaç a la nostra adreça d'Internet (adreça url de la pàgina web) sempre que no es relacionin amb manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o confusió o que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums.
 
DADES GENERALS
SAMARGU ASOCIADOS S.L. amb domicili social al POL. FADRELL - C/ Montanejos, Nave 80. Amb Telèfon 964204110. Email de contacte mudances@mudanzasreus.com.
 
INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MERCANTIL
SAMARGU ASOCIADOS S.L. està inscrita en el Registre Mercantil de Castelló de la Plana
 
NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL
CIF B-12852265